suncritters primære mål er at sikre en god, solid linje med et godt temperament og langt livsspan!

Avlshuset suncritters opstod i 2002 og det drives af suntiger a.k.a. Agnete Jensen. Det første kuld blev sendt ud i verden i maj 2002. Allerede fra starten blev der lavet stamtavle samt angivet retningslinjer for egen avl, som sidenhen har fulgt suncritters. Retningslinjerne har gennemgået flere justeringer, og de afspejler på den måde udviklingen i holdningen til avl efterhånden som mere blev lært. Ved indgangen til 2006 blev der foretaget en væsentlig justering af retningslinjerne, idet en hel ny linje søges grundlagt og dokumenteret.

I perioden 2003 til udgangen på 2005 var suncritters udvidet med endnu en avler (suncritters subsiduary), men denne har trukket sig, fordi væsentlige elementer i de fællesudviklede krav omkring dokumentationen på rotterne ikke blev vedligeholdt tilfredsstillende. Avlshuset "sunscritters denmark" er dermed vendt tilbage til at udgøre hele "suncritters".

suncritters online ligger pt. stille pga tidsmæssige årsager - og det kan derfor ikke forventes at siden opdateres. Det er imidlertid ikke ensbetydende med at avlsarbejdet er stoppet. Avlsarbejdet er i sit nuværende stadie blevet målrettet omkring fremkomsten af en stabil linje samt dokumentation af samme. Nuværende linje bliver derfor heller ikke udbudt til åbent salg!

Den mest tydelige ændring på nuværende tidspunkt er en forsmag på en ny designlinje, som er suncritters' fremtidige udseende. Sitet forventes at blive aktivt igen på et senere tidspunkt.

Der kan tages kontakt til suncritters via adressen "suncritters@suncritters.dk".